Nowe kryteria dotyczące dotacji na wymianę źródeł ciepła w Bydgoszczy

Po ostatniej środowej sesji rady miejskiej w Bydgoszczy, zasady dotacji na zmianę systemów ogrzewania uległy istotnym modyfikacjom. Od teraz, dofinansowanie miasta będzie dostępne wyłącznie dla mieszkańców budynków wielokondygnacyjnych. Nieoczekiwana decyzja o takim ograniczeniu budzi sporo kontrowersji wśród członków rady.

Podczas wspomnianej sesji radni bydgoscy jednogłośnie zgodzili się na zmianę regulacji dotyczących przyznawania dotacji na wymianę pieców grzewczych. Chociaż nowa uchwała przewiduje większe dofinansowanie i znaczne uproszczenie procesu ubiegania się o wsparcie, niektóre aspekty budzą wiele pytań. To, że tylko mieszkańcy wielopiętrowych budynków mają teraz prawo do miejskich funduszy na wymianę systemów grzewczych, jest szeroko dyskutowane.

„To jest totalna porażka. Jedyne słowo, które przychodzi mi do głowy to skandal. Część naszych obywateli została pozbawiona wsparcia, a my nawet nie wiemy dlaczego. Czy to nie jest sprzeczne z zasadą równego traktowania wszystkich mieszkańców?” – zastanawia się Grażyna Szabelska, radna z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.

Przedstawiciele władz miejskich tłumaczą, że właściciele domów jednorodzinnych mogą korzystać z programów ogólnopolskich. Prezydent miasta, Rafał Bruski, zapewnia ponadto, że problem starych, kopciuchów pieców zostanie rozwiązany w najbliższych latach.