Nowe przepisy dotyczące skierowań na leczenie w uzdrowiskach weszły w życie 5 marca 2024 roku

Dnia 5 marca 2024 roku, Ministerstwo Zdrowia zaimplementowało do systemu prawnego zaktualizowany tekst regulacji odnośnie kierowania pacjentów na terapie oraz rehabilitacje w uzdrowiskach. Aktualizacja ta zawiera w sobie wszystkie dotychczas wprowadzone zmiany prawne związane z tym zagadnieniem. Informacje na ten temat zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Portal Samorządowy raportuje, że nowe przepisy dokładnie określają procedurę wystawienia skierowania na leczenie lub rehabilitację w uzdrowiskach przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Wskazują także tryb potwierdzania oraz wzór takiego skierowania.

Zgodnie z nowymi przepisami, skierowanie na leczenie w sanatorium może być wystawiane i potwierdzane zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej. Forma elektroniczna jest dostępna w Systemie Informacji Medycznej (SIM). Natomiast formę papierową wykorzystuje się w sytuacjach, gdy nie ma dostępu do systemu teleinformatycznego bądź gdy skierowanie dotyczy świadczeń realizowanych przez placówki zdrowotne za granicą.