Nowy obiekt edukacyjny dla dzieci niewidomych i słabo widzących w Bydgoszczy

W Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. Braille’a, zlokalizowanym w Bydgoszczy, który troszczy się o dobro dzieci i młodzieży niewidomej oraz słabo widzącej, uruchomiono nowe przedszkole. To miejsce stanowi świeżą przestrzeń do zabawy oraz rehabilitacji dla najmłodszych podopiecznych tej placówki.

Niezwykłe wydarzenie, jakim było otwarcie nowego przedszkola, poprzedziło pasowanie przedszkolaków. Nieocenioną atrakcją tego dnia był też przyjazd św. Mikołaja. Małgorzata Szczepanek, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Braille’a w Bydgoszczy, podkreśliła, że nowa przestrzeń jest idealnie przystosowana do aktywnego rozwoju dzieci od 3 lat aż do momentu, kiedy są gotowe na rozpoczęcie nauki szkolnej. Wspomniała również o znaczeniu stawiania na indywidualne tempo dziecka bez nadmiaru bodźców. Sale dydaktyczne zostały umieszczone na parterze obiektu, natomiast na piętrze znajdują się sale przeznaczone do rehabilitacji.

W uroczystości otwarcia nowego przedszkola w ośrodku Braille’a w środę 6 grudnia uczestniczył także Zbigniew Ostrowski, wicemarszałek Kujawsko-Pomorskiego. Podkreślił on, że ta inwestycja stanowi znaczące uzupełnienie systemu opieki nad dziećmi niewidomymi i słabo widzącymi. Przypomniał również, że wcześniejsze warunki, w jakich funkcjonował oddział przedszkolny, były zdecydowanie zbyt skromne w stosunku do potrzeb.