Okres składania wniosków o świadczenie wychowawcze 800 plus dla 2024/2025 dobiega końca

Rodzice i opiekunowie ubiegający się o świadczenie wychowawcze 800 plus na bieżący okres realizacji świadczeń mają czas na złożenie wniosków jedynie do ostatniego dnia czerwca. Jeżeli rodzic nie dostarczy formularza w ustalonym terminie, prawo do otrzymania świadczenia będzie mu przysługiwało od miesiąca, w którym dokument został złożony. Jednakże, rodziców nowonarodzonych maluchów obowiązuje innego rodzaju zasada – mają oni na dostarczenie wymaganych dokumentów aż trzy miesiące od chwili narodzin dziecka.

Od lutego bieżącego roku rodzice i opiekunowie zaczęli składać wnioski o 800 plus na nowy okres realizacji świadczeń, który zainaugurował się 1 czerwca i potrwa aż do końca maja przyszłego roku. Pierwsze transakcje pieniężne już zostały przeprowadzone. Jak podkreśla Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS dla województwa kujawsko-pomorskiego, łącznie od początku czerwca blisko 2 miliardy złotych trafiło do prawie 2,4 miliona dzieci.

Rodzice, którzy przed końcem kwietnia złożyli poprawnie wypełniony wniosek o 800 plus, pierwszą transakcję pieniężną na nowy okres realizacji świadczeń otrzymają najpóźniej do 30 czerwca. Jeżeli dokumenty zostały złożone w maju – najpóźniej do 31 lipca, a jeśli w czerwcu – najpóźniej do końca sierpnia. Ci, którzy jeszcze nie dostarczyli formularza, powinni jak najszybciej to zrobić. Wnioski na obecny okres realizacji świadczeń, czyli 2024/2025, są akceptowane jedynie do końca czerwca. Gdy dokumenty zostaną przekazane po tym czasie, prawo do świadczenia będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku. Stąd, jeżeli ktoś nie dostarczy formularza o 800 plus w czerwcu i zrobi to dopiero w lipcu, to nie otrzyma świadczenia za miesiąc czerwiec. Rodzice nowo narodzonych dzieci mają jednak trzy miesiące od dnia narodzin dziecka na złożenie dokumentów. Dlatego warto być czujnym i pilnować terminów składania wniosków, aby nie stracić prawa do świadczenia.