Otwarcie nowoczesnej siedziby Międzynarodowej Szkoły w Bydgoszczy, kształcącej dzieci oficerów NATO

W sercu Bydgoszczy odbyło się oficjalne otwarcie nowego budynku Międzynarodowej Szkoły. To miejsce, gdzie edukację pobierają dzieci oficerów NATO, którzy stacjonują nad brzegami rzeki Brdy. Budynek szkoły, znajdujący się przy ulicy Bośniackiej, został przekazany przez radnych miejscy. W ramach modernizacji obiektu powstała nowa sala gimnastyczna. Koszt inwestycji, która wyniósł ponad 30 milionów złotych, pokryło Ministerstwo Obrony Narodowej.

Dzień szkolny w tej placówce wygląda podobnie jak w każdej innej szkole, jednak różnica polega na tym, że tutaj edukację zdobywają młodzi ludzie z aż 29 różnych krajów. Na szkolnych korytarzach dominuje język angielski, ale można usłyszeć również niemiecki, francuski czy hiszpański. Uczniowie z zagranicy z dużym zapałem uczą się także języka polskiego.

Flavio, jeden z uczniów pochodzących z Włoch, entuzjastycznie mówi o swojej szkole. Najbardziej ceni fakt, że nie ma obowiązku odbywania prac domowych. Valerio, który jest częścią placówki już od dwóch lat, podkreśla, że najbardziej lubi tę szkołę za miłych nauczycieli. Manana, jeden z uczennic, opisuje, że w szkole zwraca się dużą uwagę na rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów. Wspiera się ich, jeśli chcą pogłębiać swoją wiedzę w określonej dziedzinie, takiej jak historia.