Perspektywa zmian w komunikacji miejskiej Bydgoszczy: propozycje Trzeciej Drogi

Na niedawnej konferencji zorganizowanej przez ruch Trzecia Droga, odbyła się burzliwa dyskusja na temat przyszłości transportu publicznego w Bydgoszczy i całym województwie kujawsko-pomorskim. W dialogu tym aktywny udział wzięła Joanna Czerska-Thomas, aspirująca do najwyższego urzędu w mieście – Prezydenta Bydgoszczy. Jednym z kluczowych punktów jej kampanii są właśnie poszukiwania nowych, efektywnych rozwiązań dla publicznego transportu.

Postulaty kandydatów reprezentujących Trzecią Drogę skupiają się na promowaniu kolei jako najbardziej optymalnego środka transportu, który miałby poprawić jakość komunikacji miejskiej w Bydgoszczy. Te propozycje są częścią kampanii wyborczej na zbliżające się wybory samorządowe. Podstawa ich idei to projekt Bydgoskiej Średnicy Kolejowej, stworzony przez Łukasza Kubiaka – jednego z twórców Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Metropolii Bydgoszcz. Założeniem tej inicjatywy jest stworzenie długofalowej strategii, która umożliwi bardziej efektywne wykorzystanie istniejącej infrastruktury transportowej na terenie gmin.

W trakcie konferencji, Łukasz Kubiak odniósł się do niedawnych kontrowersji związanych z Programem Kolejowym CPK. Projekt ten przewiduje m.in. wprowadzenie kolejowych połączeń dużych prędkości na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Plany te jednak budzą wiele sporów, szczególnie ze względu na proponowany przebieg trasy, która omija większość kluczowych miast regionu, ciągnąc się od strony północno-wschodniej. „Nasza propozycja jest responsywna na te kontrowersje i proponuje stosowne poprawki, tak aby linia kolejowa łączyła największe ośrodki miejskie naszego regionu, takie jak Bydgoszcz, Toruń czy Włocławek” – zaznaczył Kubiak.