Podziękowania dla Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów za 30 lat obecności w Bydgoszczy

Grażyna Sadurska, członek Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, wyraziła swoje uznanie dla niezmordowanej pracy i oddania członków Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Wskazała na ich heroiczną służbę jako spowiednicy, nieugięci duchowi przewodnicy oraz wierni przyjaciele i bracia, którzy niewzruszenie wspierają innych w życiowych trudnościach.

Podczas uroczystości w bydgoskim Kościele Rektorskim Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny „Klarysek”, wyrażano wdzięczność za trzy dekady obecności i służby Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Bydgoszczy. Sadurska podkreśliła, jak wielki wpływ na mieszkańców miasta ma obecność tej wspólnoty zakonnej, która pokazuje im, jak autentycznie kochać Boga. Zwróciła również uwagę na siłę i pokorę, z jaką kapucyni prezentują istotę prawdziwie dobrych uczynków takich jak modlitwa, post czy jałmużna, które są fundamentem żywej wiary.

Sadurska zwróciła się do kapucynów, doceniając ich osobisty przykład i inspirujące świadectwo życia, które ukazuje, że bycie chrześcijaninem może stać się łatwiejsze, gdy podąża się drogą wyznaczoną przez Świętego Franciszka z Asyżu – reformatora Kościoła, który działał w czasach nie mniej trudnych niż obecne.

Uroczystą Mszę Świętą dziękczynną celebrował ordynariusz diecezji bydgoskiej, biskup Krzysztof Włodarczyk. W swojej homilii cytował papieża Jana Pawła II: „Duc in altum! Wypłyń na głębię”. Biskup podkreślił, że te słowa są skierowane do wszystkich nas i niosą wezwanie do wdzięcznego wspominania przeszłości, pełnego zaangażowania przeżywania teraźniejszości oraz ufnej otwartości na przyszłość pod przewodnictwem Jezusa Chrystusa – tego samego wczoraj, dziś i na zawsze.