Poszukiwani partnerzy do zaplanowanego projektu naukowego "Dorośli dla gospodarki" w ramach programu NCBR

Chciałbym zwrócić się do wszystkich potencjalnych partnerów, którzy są zainteresowani realizacją projektu, którego celem jest rozwój kwalifikacji i kompetencji osób dorosłych. Projekt został zaplanowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) pod nazwą „Rozwój kwalifikacji i kompetencji osób dorosłych”. Wszystko to jest możliwe dzięki ustawie z dnia 28.04.2022 r., która określa zasady finansowania zadań za pomocą funduszy europejskich na lata 2021-2027 (Dz.U.2022, 1079).

Zadanie, które ma być realizowane w ramach tego projektu, nazywa się „Umiejętności w szkolnictwie wyższym”. Jest to typ projektu skierowany na rozwój oferty szkół wyższych w zakresie edukacji dorosłych. Dokładniej chodzi o dostosowanie kwalifikacji lub kompetencji osób dorosłych do wymagań i oczekiwań pracodawców oraz rynku pracy. Wszystko to ma miejsce w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027” (FERS).

Projekt nosi tytuł „Dorośli dla gospodarki”. Jego liderem jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. To właśnie ta uczelnia będzie odpowiedzialna za nadzór merytoryczny nad projektem i wyznaczenie kierunków jego działań. Zapraszam wszystkich, którzy są zainteresowani współpracą w tym przedsięwzięciu, do zgłoszenia się jako partnerzy.