Premiera kierunku medycyny na Politechnice Bydgoskiej – szczegóły rekrutacji na rok akademicki 2024/2025

Kandydaci do studiowania medycyny w przyszłości będą mieli szansę spełnić swoje aspiracje na Politechnice Bydgoskiej. Szczegóły dotyczące procesu rekrutacyjnego na rok akademicki 2024/2025 zostały niedawno ogłoszone przez tę instytucję edukacyjną.

Politechnika Bydgoska z radością informuje, że Wydział Medyczny, długo oczekiwany przez przyszłych studentów pragnących zdobyć kwalifikacje lekarskie, definitywnie otwiera swoje drzwi. Dokładne zasady i procedury naboru na nowy rok akademicki 2024/2025, w tym na świeżo zapoczątkowany kierunek medycyny, już są ogólnodostępne. Przyszli studenci będą mieć możliwość odbycia sześcioletnich (12 semestrów) jednolitych studiów magisterskich w trybie stacjonarnym. Dla pierwszorocznych przewidziano liczba miejsc wynosi 60.

Reprezentanci politechniki podkreślają kluczowe przedmioty, które będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji. Mowa tu o ocenie kandydata na podstawie sumy punktów procentowych uzyskanych na maturalnym egzaminie pisemnym z biologii na poziomie rozszerzonym oraz z jednego przedmiotu dodatkowego, również na poziomie rozszerzonym. Kandydaci mogą wybierać pomiędzy chemią, matematyką, fizyką lub fizyką i astronomią.

Chociaż proces nabory jeszcze nie ruszył (przecież matury rozpoczynają się we wtorek, 7 maja 2024r.), to już można zapoznać się z harmonogramem. Pierwsza faza rekrutacji na studia medyczne ma rozpocząć się 3 czerwca i potrwać do 12 lipca.