Prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska ponownie zasiada na stanowisku rektora Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Z wielką przyjemnością informujemy, że prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska, specjalistka w dziedzinie dyrygentury, została ponownie wybrana na prestiżowe stanowisko rektora w bydgoskiej Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego. Jest to dla niej druga kadencja na tym stanowisku, które sprawowała już w latach 2020-2024.

Profesor Wtorkowska posiada bogate doświadczenie pedagogiczne i administracyjne. W przeszłości, między rokiem 2012 a 2016, odnosiła sukcesy jako dziekan Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej tej samej uczelni. Jej działania przynoszą korzyść nie tylko uczelni, ale i całemu środowisku muzycznemu.

Zasługuje na uwagę jej aktywność jako wykładowcy na różnego rodzaju seminariach dla wokalistów, nauczycieli muzyki i dyrygentów chóralnych – zarówno w kraju jak i za granicą. Ponadto organizuje i prowadzi warsztaty wokalne dla szerokiego kręgu odbiorców – od chórów amatorskich, poprzez dziecięce, młodzieżowe i akademickie, aż po chóry chłopięce, żeńskie, męskie i mieszane. Jej działalność obejmuje cały obszar Polski.

Profesor Wtorkowska wyraziła swoją wdzięczność za ponowne powierzenie jej tego odpowiedzialnego stanowiska w liście do pracowników i studentów uczelni: „Proszę przyjąć moje serdeczne podziękowanie za zaufanie i wyróżnienie jakim mnie Państwo obdarowali, ponownie powierzając mi obowiązki pełnienia funkcji Rektora AFMN. Wybór ten traktuję jako zobowiązanie do służby na rzecz naszej Wspólnoty. Pragnę zapewnić, że dołożę wszelkich starań, aby kontynuować i twórczo rozwijać tradycje naszej Uczelni, pomnażać dorobek naukowy i sukcesy artystyczne”.