Program "Miasto Przyjazne Dzieciom": Bydgoszcz dąży do przyjęcia tytułu

Inicjatywa „Miasto Przyjazne Dzieciom”, zapoczątkowana w 1996 roku podczas konferencji ONZ dotyczącej osiedli ludzkich Habitat II, która miała miejsce w Stambule, w Turcji, doczekała się jedynie dwóch polskich miast noszących ten prestiżowy tytuł. Są nimi Sopot i Gdynia. Jednak obecnie kolejka oczekujących na tę etykietę liczy sobie jedenaście miast, wśród nich znajduje się również Bydgoszcz.

Program ma na celu zapewnienie najmłodszym mieszkańcom możliwie najlepszych warunków życia i rozwoju. Dodatkowo stara się zachęcać dzieci i młodzież do aktywnego uczestnictwa w funkcjonowaniu miasta.

Pierwsza część spotkania z mediami, które odbyło się w poniedziałek, została zainaugurowana przez Monikę Matowską, przewodniczącą Rady Miasta Bydgoszczy. Jej słowa podkreślały znaczenie dzieci i młodzieży dla lokalnej społeczności. Zaznaczyła, że miasto od dawna działa na rzecz poprawy bezpieczeństwa i komfortu życia najmłodszych mieszkańców, dbając jednocześnie o to, aby ich głos był słyszany.

Matowska odniosła się również do strategii rozwoju edukacji, która została opracowana we współpracy ze szkołami i przedszkolami. Ta jest obecnie wdrażana, mając na celu spełnienie wszystkich istotnych potrzeb młodych mieszkańców. Wyraziła nadzieję, że miasto Bydgoszcz zdobędzie tytuł „Miasta Przyjaznego Dzieciom” i że radosne uśmiechy najmłodszych staną się najlepszym dowodem na jego prawdziwość.