Przebudowa sieci drogowej w województwie kujawsko-pomorskim

Ministerstwo Infrastruktury poinformowało o kluczowych zadaniach, które mają zostać podjęte na sieci dróg krajowych w województwie kujawsko-pomorskim. Mówimy tu o budowie arterii drogowej S10 oraz sześciu obwodnic, które stanowią część Programu budowy 100 obwodnic.

Najbardziej wytęsknionym przedsięwzięciem inwestycyjnym w sektorze dróg na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jest z pewnością realizacja projektu drogi ekspresowej S10. Wszystkie etapy tej inwestycji, które rozciągają się pomiędzy Toruniem a Bydgoszczą, są obecnie w trakcie realizacji. Inwestycje te są prowadzone według metody „projektuj i buduj”.