Remont Starego Rynku w Bydgoszczy – kontrowersje i wyjaśnienia

Rewitalizacja miejskiego serca Bydgoszczy, tj. Starego Rynku, nie przyniosła oczekiwanych rezultatów, mimo że po gwarancyjnych poprawkach wykonawcy sytuacja wyglądała lepiej w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Nieprawidłowości w procesie realizacji projektu ujawniła Najwyższa Izba Kontroli. W maju tego roku, radni partii Prawo i Sprawiedliwość złożyli oficjalne zawiadomienie do prokuratury, która po szczegółowej analizie postanowiła umorzyć sprawę.

Zarówno prokuratura okręgowa w Słupsku, która otrzymała sprawę do rozpatrzenia, jak i sam Urząd Miasta Bydgoszcz i Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej zwolnili z zarzutów wykonawcę. Prokuratura słupska uznała, że użyty granit został wprowadzony do obrotu na terenie kraju zgodnie z prawem. Przyjęto również fakt, że wykonawca samodzielnie pokrył koszt wymiany fug na podstawie raportu NIK z poprzedniego roku.

Jak czytamy w uzasadnieniu decyzji: „Płyty granitowe, które zostały zastosowane, spełniają kryteria Polskiej Normy, były prawidłowo wprowadzane do obrotu na terytorium Polski i mogły być użyte w procesie remontu Starego Rynku” – informuje ZDMiKP.