Przysięga 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Bydgoszczy

W Bydgoszczy odbyła się uroczysta przysięga wojskowa 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej – jubileuszowa, trzydziesta w pięcioletniej egzystencji Brygady. Wydarzenie to zgromadziło rekordową liczbę żołnierzy, którzy po raz pierwszy złożyli swoje uroczyste ślubowanie. Obecni byli również reprezentanci lokalnych władz samorządowych oraz członkowie środowisk kombatanckich – wszyscy razem świadkowali, jak prawie dwieście ochotników z Brygady składało przysięgę.

Przysięga żołnierska stała się wyjątkową okazją do upamiętnienia tradycji i historii Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT). Część uroczystości stanowiły podniosłe przemówienia, występ orkiestry wojskowej, a także obecność tłumów mieszkańców Bydgoszczy, dla których ten moment był wyjątkowy.

Jak informuje Julia Rozworowska-Wolańska, rzeczniczka prasowa 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, brygada ta działa już od pięciu lat i skupia ponad 2 tysiące żołnierzy. W całych Wojskach Obrony Terytorialnej służy natomiast aż 37 tysięcy żołnierzy-ochotników. Interesujący jest także profil demograficzny tych sił: średnia wieku wynosi 34 lata, a co niezwykle istotne – aż 32% z nich posiada wykształcenie wyższe.