Przysięga Terytorialsów – Ekspresja Największego Poświęcenia dla Ojczyzny i Narodu Polskiego

Akt przysięgi wojskowej definiuje go jako wyraz najgłębszej lojalności wobec ojczyzny i narodu. Dokładnie taki gest złożyło prawie 200 terytorialnych żołnierzy szkolenia podstawowego z różnych części województwa kujawsko-pomorskiego w minioną sobotę. Ten szczególny czas był istotny zarówno dla osób składających ślubowanie, jak i dla ich rodzin oraz najbliższych.

Terytorialna służba wojskowa, jako forma ochotnicza, to jedyna służba umożliwiająca harmonijne połączenie życia zawodowego i osobistego z poświęceniem na rzecz ojczyzny. Obecnie, w 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej znajduje się ponad 2000 żołnierzy. Ogólna liczba członków tej formacji wynosi ponad 36 000, z czego aż 20% stanowią kobiety.