Realizacja inwestycji ZIT BydOF

24 kwietnia zostały podpisane umowy na realizację inwestycji firmy bydgoskiej (ZIT BydOF). Przy wsparciu UE zrealizujemy wiele ważnych projektów, m.in.: ułatwimy poruszanie się po Metropolii, zrewitalizujemy inne obszary, poprawimy jakość naszych instytucji kultury oraz uczelni i przedszkoli.

„Dzisiejsze porozumienie to jeden z efektów wielu lat pracy i zaangażowania, które włożyliśmy w budowę metropolii. Za tę współpracę i zrozumienie, że bazując na naturalnych powiązaniach w najlepszy sposób wykorzystamy kolejną pulę unijnych środków na najbliższe lata chciałbym podziękować wszystkim partnerom. Dziękuję szczególnie władzom województwa za zaufanie i powierzenie Miastu Bydgoszcz części zadań związanych z wdrażaniem programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. To usprawni realizację wielu projektów. Uzgadniając obszary wsparcia do realizacji w ramach ZIT, szczególną uwagę zwracaliśmy na to, by służyły one jak największej liczbie mieszkańców. Warto podkreślić, że bydgoski ZIT jest też gospodarczą lokomotywą całego regionu”. – mówi prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to rodzaj współpracy, w ramach której gminy i sieci sąsiednich gmin oraz samorządy wojewódzkie będą wspólnie realizować projekty finansowane ze środków europejskich.

ZIT BydOF wygeneruje ponad 112 mln złotych bezpośrednich inwestycji w latach 2021-2027. Środki ITI przeznaczone są na zakup infrastruktury, poprawę infrastruktury transportu miejskiego, poprawę zaopatrzenia w wodę, budowę sieci kolejowych, wsparcie instytucji kultury, turystyki oraz rewitalizację przestrzeni publicznych. Wsparcie otrzymają również uczelnie oferujące kształcenie na różnych poziomach oraz przedszkola.