Rewitalizacja Młodzieżowego Domu Kultury

Niedługo przystąpimy do kompleksowej modernizacji Młodzieżowego Domu Kultury w Nowym Fordonie, obejmującej izolację termiczną budynku, przystosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz remont wielu pomieszczeń. Młodzieżowy Dom Kultury nr 5 to placówka edukacji pozaszkolnej, która jest jednostką samorządową podlegającą Wydziałowi Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy. Misją tej placówki jest oparcie się na bazie fordońskich placówek oświatowych i tworzenie wspólnego centrum kulturalnego. W MDK 5 uczą się dzieci i młodzież w wieku szkolnym oraz dzieci w wieku przedszkolnym. Od momentu założenia placówki liczba uczestników regularnie korzystających z zajęć wynosi między 1200 a 1400 osób.

W ramach inwestycji projektuje się m.in.:

 • termomodernizację budynku domu kultury, tj. docieplenie ścian zewnętrznych parteru, piwnic, ścian fundamentowych w części niepodpiwniczonej, stropodachów,
 • wymiana stolarki okienne j i drzwi zewnętrznych,
 • przebudowę i rozbudowę schodów zewnętrznych z budową fosy ze schodami,
 • adaptację pomieszczeń po byłej kuchni na potrzeby związane ze statutową działalnością (piwnica + parter)
 • przystosowanie piwnicy i parteru dla osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach,
 • przebudowę sanitariatów;
 • poszerzenie niektórych otworów drzwiowych oraz poszerzenie wiatrołapu wejścia głównego wraz z wymianą stolarki;
 • przebudowę zadaszeń wejść do budynków,
 • przebudowa świetlików piwnicznych,
 • wymianę instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej,
 • przebudowę instalacji grzewczej, wod.-kan.,
 • budowę instalacji wentylacji mechanicznej i centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej,
 • energooszczędną instalację oświetlenia LED,
 • budowę nowych rozdzielnic, przebudowę instalacji elektrycznej, budowę instalacji fotowoltaicznej,
 • dostosowanie obiektu do wymogów p.poż.

Ta inwestycja pozwoli nie tylko na uzyskanie dodatkowej przestrzeni do prowadzenia działań, ale przede wszystkim na zmniejszenie zużycia energii potrzebnej do ogrzania budynku. W tej chwili jest ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy prac budowlanych. Początkowo, planuje się ich zakończenie jeszcze w tym roku. Realizacja tych prac zostanie sfinansowana z funduszy europejskich.