Umorzenie śledztwa w sprawie rewitalizacji Starego Rynku w Bydgoszczy

Dnia 2 października 2023 roku, po prawie dwuletnim śledztwie, Prokuratura Okręgowa w Słupsku postanowiła umorzyć postępowanie związane z potencjalnymi „nieprawidłowościami” podczas procesu odnawiania płyty Starego Rynku w Bydgoszczy.

Zgodnie z wynikami przeprowadzonych czynności prokuratorskich, okazało się, że ani jednostka zamawiająca, ani wykonawca robót nie popełnili żadnego oszustwa ani nie spowodowali szkody dla miasta. Prokuratura uznała również, że obie strony nie dostarczyły nieprawdziwych wyników badań ani innych fałszywych dokumentów.

W swoim uzasadnieniu, Prokuratura wyraźnie stwierdziła, że użyte płyty granitowe są zgodne ze standardem Polskiej Normy. Zostały one legalnie wprowadzone do obrotu na terenie naszego kraju i mogły być wykorzystane podczas rewitalizacji Starego Rynku.

Prokuratura zaznacza również w jej końcowych postanowieniach, że wszystkie prace wykonane na płycie Rynku są objęte gwarancją. Dodatkowo, wykonawca przeprowadził na własny koszt prace naprawcze związane z wymianą fug, jak również czyszczeniem płyt granitowych.