Uroczyste otwarcie odnowionych Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Drzewnych w Bydgoszczy

W czwartek, 9 listopada, miało miejsce uroczyste otwarcie Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół Drzewnych, które przeszły gruntowną termomodernizację. Ta inwestycja jest jednym z licznych projektów realizowanych w Bydgoszczy, z sfinansowaniem unijnym, które mają na celu podniesienie standardu kształcenia zawodowego.

Drugi etap renowacji budynków przeznaczonych do kształcenia praktycznego w ramach działalności ZS Drzewnych obejmował przede wszystkim warsztaty. Modernizacja wiązała się z umocnieniem konstrukcji dachów i podłóg, instalacją nowych systemów wewnętrznych (m.in. wodno-kanalizacyjny, elektryczny, przeciwpożarowy, centralnego ogrzewania, wentylacyjny), a także termomodernizacją budynków warsztatowych, co wiązało się z wymianą poszycia dachowego oraz stolarki okiennej i drzwiowej. Dodatkowo, dostosowano węzły sanitarne do aktualnych norm sanitarno-higienicznych, uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych. Szczególną uwagę poświecono również dostosowaniu warsztatów do przepisów pożarowych, poprzez usunięcie łatwopalnych sufitów podwieszanych.

Całość prac była realizowana dzięki wsparciu unijnemu z Regionalnego Programu Operacyjnego. Dofinansowanie wyniosło 5,5 mln zł. Całkowity koszt robót budowlanych oszacowano na 7,7 mln zł, a wartość sprzętu i wyposażenia zakupionego do warsztatów to ponad 700 tys. zł. – Życzę młodzieży, aby korzystając z tych nowoczesnych, dobrze wyposażonych pomieszczeń warsztatowych, miała okazję rozwijać swoje umiejętności i zdobywać kwalifikacje w pracy z drewnem. Niech nauka stanie się Waszą pasją, która zaowocuje w przyszłości interesującym zawodem. Jestem przekonana, że ten projekt nie tylko podniesie standard kształcenia, ale również poprawi warunki pracy nauczycieli – powiedziała podczas ceremonii otwarcia.