W Bydgoszczy jest park o nazwie… „Bydgoszcz”

Jeden z parków w Krzemieńczuku został oficjalnie nazwany „Bydgoszcz” jako wyraz wdzięczności za długotrwałą partnerską współpracę między oboma samorządami oraz pomoc, jaką otrzymali od mieszkańców Bydgoszczy od momentu rozpoczęcia rosyjskiej agresji. Ten zrewitalizowany w ostatnich latach park z plażą znajduje się w północnej części Krzemieńczuka, między kompleksem sportowym, brzegiem zalewu a aleją Łesi Ukrainki. Decyzję o nadaniu nazwy tej przestrzeni rekreacyjnej podjęła Komisja ds. zmiany nazw. Inicjatorem zmiany nazwy, działaczem społecznym Artemem Ryasą, zauważono, że to nie tylko czas brania, ale także dziękowania. Początkowo proponowano nazwę „bydgoski”, ale ostatecznie postanowiono nazwać park po prostu „Bydgoszcz”.

W 2004 roku miasta Bydgoszcz i Krzemieńczuk podpisały umowę o partnerskiej współpracy. Krzemieńczuk to ukraińskie miasto położone w środkowej części Ukrainy, nad rzeką Dniepr, w obwodzie połtawskim, z populacją liczącą około 220 tysięcy mieszkańców. Od tego czasu oba miasta utrzymują długotrwałą i aktywną współpracę, która obejmuje szeroki zakres zagadnień.