Walka o stanowisko rektora na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: pierwsza kandydatura oficjalnie zgłoszona

Niebawem będziemy świadkami zmiany na stanowisku rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, a wszystko to za sprawą kończącej się kadencji obecnego rektora, profesora Jacka Woźnego, która upływa z końcem sierpnia przyszłego roku. Jako że dla profesora Woźnego jest to już druga kadencja, a przepisy uniwersytetu nie pozwalają na pełnienie tej roli więcej niż dwukrotnie, nie będzie on ubiegał się o reelekcję.

Wybory na nowego rektora najprawdopodobniej zostaną przeprowadzone dopiero w okresie wiosennym. Jednakże już teraz mamy pierwszego oficjalnego kandydata na to prestiżowe stanowisko. Osobą tą jest profesor Jarosław Burczyk, który jako pierwszy zgłosił swoją chęć rywalizacji o fotel rektora.

Na stronie internetowej uczelni opublikowany został list otwarty, w którym profesor Burczyk objaśnia swoje postrzeganie roli rektora. Wyraźnie podkreśla on dwutorowość tej funkcji. Z jednej strony, rektor powinien być efektywnym menadżerem, który zarządza zasobami kadrowymi, finansowymi i infrastrukturalnymi uczelni. Z drugiej zaś strony, powinien pełnić rolę lidera, którego celem jest prowadzenie uczelni ku rozwojowi i doskonałości.

Profesor Burczyk wyraża również swoje marzenie o stworzeniu uniwersytetu nowoczesnego i dynamicznego. W swojej wizji podkreśla znaczenie doskonałości naukowej oraz dydaktycznej jako kluczowych kompetencji dla placówki oświatowej. To dzięki nim Uniwersytet Kazimierza Wielkiego będzie mógł stanąć w szeregu z najlepszymi uczelniami nie tylko w regionie, ale także w kraju, a nawet na świecie.