Współpraca Policji z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego: VI Seminarium Metodyczne poświęcone problematyce nieletnich

Policjanci z Komisariatu Śródmieście w Bydgoszczy, we współdziałaniu z lokalnym Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego, przeprowadzili szóste seminarium metodyczne o tematyce „Nieletni, małoletni – pomóc czy karać? Procedury postępowania w szkole”. Zdecydowali się zaprosić na nie osoby pełniące role dyrektorów szkół, pedagogów oraz psychologów szkolnych, którzy działają na terytorium obszaru śródmiejskiego.

Spotkanie odbyło się poprzedniego dnia (23.05.2024) w auli uczelni Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nazwane VI Seminarium Metodycznym „Nieletni, małoletni – pomóc czy karać? Procedury postępowania w szkole” było dziełem policjantów z Ogniwa Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Komisariatu Śródmieście w Bydgoszczy. W organizacji tego eventu udział wzięli także Koordynator do spraw mediacji i edukacji prawnej przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy oraz pracownicy Wydziału Pedagogiki z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Głównymi adresatami zaproszenia do uczestnictwa w seminarium byli dyrektorzy szkół, pedagodzy i psycholodzy z terytorium objętego działaniem komisariatu śródmiejskiego. Spotkanie uświetnili swoją obecnością również Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy, podinspektor Marcin Klimczak oraz dr hab. Benedykt Odya – Prorektor do spraw Studenckich i Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.