Wszczęto postępowanie administracyjne dla realizacji dwóch odcinków drogi S10 – informuje Wojewoda Kujawsko-Pomorski

Wojewoda Kujawsko-Pomorski podał do wiadomości, że rozpoczął postępowanie administracyjne dotyczące zezwolenia na przeprowadzenie inwestycji drogowej – budowy dwóch odcinków drogi ekspresowej S10. Jest to istotny krok w kierunku uzyskania „pozwolenia na budowę” dla tych odcinków.

Latem tego roku, wykonawcy prac na odcinkach S10 Bydgoszcz – Toruń złożyli wnioski o wydanie decyzji ZRID. 14 lipca firmie Intercor, odpowiedzialnej za realizację odcinka Bydgoszcz Południe – Emilianowo, udało się to jako pierwszej. Natomiast już 4 sierpnia dwie firmy tworzące konsorcjum, Kobylarnia i Mirbud, rozpoczęły starania o zezwolenie na budowę 21-kilometrowego odcinka Solec Kujawski – Toruń Zachód.

Po kilkumiesięcznym procesie analizy i uzupełniania wniosków, wojewoda zdecydował się na wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji dla obu wymienionych wcześniej odcinków. Jak informuje, nastąpiło to w dniu 28 listopada. Właściwy dokument, zwykle wydawany z rygorem natychmiastowej wykonalności, określi granice terenu przeznaczonego do przejęcia pod budowę drogi. Umożliwi również rozpoczęcie procedury odszkodowawczej, dotyczącej nieruchomości przejmowanych na rzecz Skarbu Państwa. Dla firm realizujących inwestycję, decyzja ZRID to zielone światło do rozpoczęcia prac, po wcześniejszym przekazaniu placu budowy.