Zapowiedź realizacji pierwszego etapu Wielkiej Pętli Fordonu

Właśnie ogłoszono przetarg na budowę początkowego odcinka projektu Wielka Pętla Fordonu, który obejmie rejon ulic Wierchowa i Geodetów. Projekt ten został wybrany do wdrożenia przez mieszkańców miasta w ramach głosowania nad Bydgoskim Budżetem Obywatelskim. Dodatkowo, zostało podpisane porozumienie na stworzenie projektu dla następnego fragmentu tej trasy – pomiędzy Szkołą Podstawową nr 67 a ulicą Tatrzańską. Pragniemy przypomnieć, że proces weryfikacji obywatelskiej projektów, które niedługo będą przedmiotem głosowania w ramach tegorocznej edycji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego (BBO), jest otwarty do 15 września.

Wielka Pętla Fordonu to ambitny plan, którego celem jest stworzenie nowoczesnej ścieżki rowerowo-pieszej, która objęłaby swoim zasięgiem wszystkie osiedla fordońskie oraz połączyła wiele już istniejących dróg rowerowych. W poprzednich edycjach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego pomysły na projektowanie i budowę kolejnych odcinków tego szlaku zdobyły najwięcej głosów mieszkańców.

W pierwszej kolejności skoncentrujemy się na realizacji prac na odcinku o długości jednego kilometra, który rozciąga się między ulicami Tatrzańską a Bora-Komorowskiego. Planowana ścieżka pieszo-rowerowa zostanie zlokalizowana wzdłuż ulic Wierchowej i Geodetów. Z myślą o bezpieczeństwie mieszkańców, na skrzyżowaniu z ulicą Wyzwolenia przewidziane jest stworzenie przejścia dla pieszych oraz przejazdu rowerowego. Inwestycja obejmie również utwardzenie lub przebudowę zjazdów na poszczególne posesje. Twardą nawierzchnię oraz podwyższone skrzyżowanie otrzymają także ulice Tatrzańska i Wierchowa. Przewidywany czas realizacji prac po finalizacji umowy wynosi około pół roku, a prace ruszą najpierw przy ulicy Geodetów.