Postęp w kierunku rozwoju infrastruktury drogowej w Bydgoszczy

W ostatni piątek Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w Bydgoszczy złożył do biura wojewody kujawsko-pomorskiego formalny wniosek o zezwolenie na budowę nowego odcinka drogi S10, pomiędzy Bydgoszczą Południe a Emilianowem. Wniosek ten obejmował również propozycję rozbudowy pewnego fragmentu drogi krajowej numer 25.

Przedmiotowy dokument ma na celu uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i dotyczy pierwszego z czterech planowanych odcinków trasy S5 łączącej Bydgoszcz i Toruń. Formalności związane z kolejnymi dwoma odcinkami mają zostać zrealizowane jeszcze w bieżącym roku, natomiast proces aplikacyjny dotyczący ostatniego odcinka ma być finalizowany do końca pierwszego kwartału 2024 roku.

Podczas konferencji prasowej wojewoda podkreślił, że składanie wniosku to zwieńczenie długotrwałych prac prowadzonych przez GDDKiA oraz wykonawcę – firmę Intecor. Dokumentacja została dostarczona w postaci wielu kartonów i teraz będzie analizowana przez pracowników Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa. Wojewoda wyraził nadzieję, że zezwolenie na realizację inwestycji drogowej zostanie wydane jeszcze w bieżącym roku. Po jego wydaniu, pierwotną czynnością będą działania związane z wywłaszczeniem nieruchomości, które umożliwią przystąpienie do prac budowlanych według ustalonego harmonogramu. Celem jest ukończenie budowy wszystkich czterech odcinków drogi do końca 2026 roku.