Zmiany w rozkładzie jazdy PKP: uciążliwe modyfikacje dla mieszkańców Inowrocławia i Bydgoszczy od grudnia 2023 roku

Od 10 grudnia 2023 roku, nowy rozkład jazdy PKP wprowadza istotne zmiany dotyczące połączeń na terenie Kujaw i Pomorza. Zmiany te obejmują między innymi 8-godzinną przerwę w ruchu pociągów między Inowrocławiem a Bydgoszczą oraz rezygnację z jednej z dwóch par pociągów kursujących z Bydgoszczy do Poznania podczas weekendów.

Pan Stefan, mieszkaniec Inowrocławia, wyraził swoje niezadowolenie z zapowiadanych zmian w rozmowie z naszą redakcją. Zaprzeczył twierdzeniom, jakoby nowy rozkład jazdy PKP nie wprowadzał żadnych zmian, podkreślając, że dla mieszkańców jego miasta i okolic sytuacja ulegnie pogorszeniu.

Jak opowiada pan Stefan, nowy rozkład jazdy przewiduje brak pociągów regionalnych między Inowrocławiem a Bydgoszczą w godzinach od 8:00 do 16:00 podczas weekendów. Poprzednio, w tych godzinach dostępne były dwa połączenia. Analogiczna, 8-godzinna przerwa, zaplanowana jest także w kierunku przeciwnym. Pan Stefan zwraca uwagę na załączony rozkład, który przekazał naszej redakcji, wskazując na trzy kolejne pociągi z Inowrocławia do Bydgoszczy oraz w przeciwnym kierunku, które kursować będą jedynie od poniedziałku do piątku.

Warto dodać, że autobusy PKS Bydgoszcz nie kursują do Inowrocławia w niedziele. Dodatkowo, podczas weekendów zniknie jedno z tylko dwóch połączeń Regio między Bydgoszczą a Poznaniem. Do tej pory wszystkie pociągi do Poznania jeździły codziennie.