Badania podłoża dla drogi ekspresowej S10 na odcinku Wyrzysk – Bydgoszcz

Transprojekt Gdański, znana firma z branży inżynierskiej, podjęła się wyzwania przeprowadzenia skomplikowanych badań i rozpoznania podłoża przyszłej drogi ekspresowej S10, która będzie się ciągnąć na odcinku od Wyrzyska do Bydgoszczy. To istotne zadanie ma na celu opracowanie kluczowych elementów Koncepcji Programowej (KP) tej inwestycji. Niedawno podpisana umowa, której wartość oscyluje w granicach 8 milionów złotych, jest zdecydowanym krokiem naprzód w procesie realizacji projektu.

Szczegóły dotyczące oferty, która została uznana za najbardziej korzystną w kontekście tworzenia dokumentacji przygotowawczej dla 40-kilometrowego odcinka przyszłej drogi ekspresowej, stały się wiadome 8 lutego bieżącego roku. Ten odcinek ma połączyć obwodnicę Wyrzyska z węzłem Bydgoszcz Zachód na S5, który funkcjonuje już od roku 2020. Przetarg został rozstrzygnięty pomyślnie i bez żadnych komplikacji umowa z biurem projektowym została podpisana jeszcze w tym samym miesiącu.

Sebastian Borowiak, Dyrektor GDDKiA Oddziału w Bydgoszczy, podkreślił znaczenie podpisanej umowy. Wyraził on optymistyczne oczekiwania co do kolejnego odcinka drogi S10, który ma za kilka lat połączyć województwo kujawsko-pomorskie z północnym obszarem województwa wielkopolskiego oraz województwem zachodnio-pomorskim. Podkreślił, że nowa arteria komunikacyjna będzie stanowiła część ponad 400-kilometrowej drogi ekspresowej łączącej Szczecin z Obwodnicą Aglomeracji Warszawskiej.