Bydgoska policja zatrzymała 35 osób w ciągu ostatniego tygodnia marca 2024

Funkcjonariusze bydgoskiej komendy miejskiej oraz jej podległych komisariatów odnotowali znaczący sukces na przestrzeni ostatniego tygodnia marca 2024 roku. W wyniku ich działań, aresztowano aż 35 osób, które wcześniej miały problemy z prawem. Wśród zatrzymanych była jedna osoba w wieku 22 lat, która figurowała na liście poszukiwanych osób na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania, wydanego przez zagraniczne służby wymiaru sprawiedliwości.

Decyzje sądowe takie jak list gończy, nakaz doprowadzenia, Europejski Nakaz Aresztowania czy postanowienie o ustaleniu miejsca pobytu stanowią podstawę działań policyjnych mających na celu odnalezienie osób, które ukrywają się przed wymiarem sprawiedliwości. Takie informacje pochodzą bezpośrednio z komendy miejskiej w Bydgoszczy.

Pomiędzy 25 marca a 1 kwietnia 2024 roku, policjanci z bydgoskiej komendy miejskiej oraz jej podległych jednostek, zrealizowali łącznie 35 zatrzymań. Grupa ta obejmowała osoby poszukiwane na podstawie dwóch listów gończych, 21 nakazów doprowadzenia do placówki penitencjarnej, jednego Europejskiego Nakazu Aresztowania oraz 11 postanowień o ustaleniu miejsca pobytu. Teraz, zatrzymani stawią się przed wymiarem sprawiedliwości, by odpowiedzieć za swoje czyny.