Bydgoskie Standardy Zieleni: Ratusz oczekuje opinii publicznej na temat przyszłości terenów zielonych miasta

Decyzje dotyczące kształtowania i utrzymania nowych obszarów zielonych w Bydgoszczy będą głównie oparte na Bydgoskich Standardach Zieleni. Ten kluczowy dokument ma na celu nie tylko kierowanie procesem projektowania i zarządzania zielenią miejską, ale również skuteczniejszą ochronę drzew oraz innych gatunków roślin podczas realizacji różnych przedsięwzięć inwestycyjnych. Intensywne konsultacje społeczne nad tym dokumentem dobiegają końca i ostatni etap jest planowany do 10 grudnia bieżącego roku.

Władze miejskie zdecydowanie zalecają bydgoszczanom zapoznanie się z treścią propozycji, a także zachęcają do udziału w krótkim badaniu ankietowym. Dokument, który jest efektem pracy wielodyscyplinarnego Zespołu do spraw zieleni, został starannie opracowany, aby sprostać przyszłym wyzwaniom związanym z ochroną i rozwojem zieleni miejskiej.

Projekt Bydgoskich Standardów Zieleni jest wynikiem współpracy Miasta Bydgoszcz, Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej oraz Wydziału Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska, a także Pracowni Zrównoważonego Rozwoju. Wszystko to miało miejsce w ramach projektu pod nazwą „Bez lipy!”, który miał na celu stworzenie lokalnych wytycznych dotyczących kształtowania i utrzymania zieleni miejskiej.