Bydgoszcz: Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO przeprowadza Ćwiczenia Koalicyjnej Interoperacyjności Bojowej CWIX

Siedziba Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO w Bydgoszczy stała się miejscem przeprowadzenia Ćwiczeń Koalicyjnej Interoperacyjności Bojowej CWIX. Wydarzenie to zgromadziło aż 2500 specjalistów z 42 krajów należących do Sojuszu oraz z państw partnerskich. Podczas ćwiczeń poddano testom 480 różnorodnych systemów informatycznych oraz technicznych rozwiązań.

Organizacją ćwiczeń kierowało Dowództwo Sojusznicze ds. Transformacji. W trakcie realizacji założonych zadań, zarówno NATO jako organizacja, jak i reprezentowane przez nie poszczególne państwa, miały okazję przetestować, zweryfikować i zatwierdzić różne technologie oraz standardy, które są kluczowe dla wymiany informacji podczas prowadzenia operacji bojowych.

„Ćwiczenia CWIX są niezwykle istotne dla naszego Sojuszu, gdyż dają nam możliwość doskonalenia naszych zdolności militarnych poprzez ich rozwijanie i przyspieszanie tempa postępu. Dzięki CWIX możemy szybciej dostarczać nowe możliwości, radzić sobie z brakami oraz umożliwić prowadzenie operacji w wielu domenach, teraz i w przyszłości” – podkreślił podczas trwania ćwiczeń naczelny dowódca NATO ds. transformacji, gen. Philippe Lavigne.