Przeprowadzenie symulacji przydziałów do szkół ponadpodstawowych w Bydgoszczy

Dnia 17 lipca tego roku odbyła się symulacja rozdzielania miejsc w szkołach ponadpodstawowych, co miało miejsce w wyjątkowym okresie, kiedy z ósmych klas szkół podstawowych odeszli uczniowie z „półtora rocznika”. Liczba wniosków, które były kompletnie wypełnione (wraz z niezbędnymi załącznikami) i złożone do bydgoskich szkół ponadpodstawowych wyniosła 5525.

Oferta edukacyjna dla tych młodych ludzi obejmowała 74 klasy w liceach ogólnokształcących, taką samą liczbę oddziałów techników oraz 32 oddziały w branżowych szkołach I stopnia.

Analiza wyboru uczniów podczas symulacji przydziałów doprowadziła do decyzji o stworzeniu dodatkowej klasy w V Liceum Ogólnokształcącym, popularnie zwanej „klasą psychologiczną”, jako odpowiedź na duże zainteresowanie tej specjalności ze strony kandydatów. Dodatkowo, tam gdzie to było możliwe, liczba miejsc w zawodach najbardziej pożądanych przez uczniów została zwiększona, zarówno w szkołach branżowych, jak i technikach. W konsekwencji, redukcji uległa liczba miejsc tam, gdzie brakowało chętnych.