Dynamiczny rozwój Kolejowych Zakładów Łączności – osiągnięte zadowalające wyniki i wprowadzenie innowacyjnych produktów na rynek

Spółka Kolejowe Zakłady Łączności (KZŁ) zanotowała znaczny skok w swojej działalności. Ze sprzedaży wygenerowała zysk w wysokości 5,3 mln zł, co oznacza wzrost o 52 % w skali roku. Dodatkowo, spółka zdołała wypracować zysk netto wynoszący 1 mln zł.

Spółka nie tylko poprawiła swoją finansową kondycję, ale także udoskonaliła wskaźniki oceniania jej działalności. Zauważono, że rentowność na sprzedaży powiększyła się o 46 % w porównaniu do ubiegłego roku.

Wyniki EBITDA również pokazały pozytywne tendencje, osiągając 3,6 mln zł.

Prezes Zarządu Kolejowych Zakładów Łączności, Michał Putkiewicz, podkreślił, że spółka nie tylko zwiększyła swoją rentowność oraz osiągnęła milionowy zysk netto w 2023 roku, ale także intensywnie pracowała nad wprowadzeniem na rynek nowych produktów zgodnych z wytycznymi IPI-6 PKP PLK. Wśród nich znalazły się takie jak wyświetlacz główny stacyjny, dwustronny wyświetlacz o wielu funkcjach, dekoder audio do systemu rozgłoszeniowego, nowoczesny zegar stacyjny czy też czujnik zajętości toru.

Kolejowe Zakłady Łączności są znanym producentem systemów informacji pasażerskiej, systemów łączności kolejowej, systemów monitorowania obiektów kolejowych, parkomatów oraz innowacyjnych rozwiązań IT. KZŁ to część holdingu Grupa PKP.