II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Bydgoszcz Smart City" organizowana przez MWiK

W dziedzinie zarządzania i rozwoju miejskiego, Bydgoszcz zaprasza na II Ogólnopolską konferencję naukową w ramach cyklu „Bydgoszcz Smart City”. Wydarzenie, które ma miejsce 18 czerwca 2024 roku, jest organizowane przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację (MWiK) i odbywa się w Hali Pomp Muzeum Wodociągów MWiK.

Konferencja stanowi kontynuację cyklu „Bydgoszcz smart city”, inicjowanego przez spółkę MWiK. Głównym jej założeniem jest prezentacja kompleksowych rozwiązań oraz systemów z zakresu smart, które zostały opracowane, zrealizowane i wprowadzone do użytku w branży wod-kan. Wszystko to ma na celu wykorzystanie tych innowacji do efektywnego zarządzania miastem, szczególnie w obliczu przyszłych wyzwań, takich jak zmiany klimatyczne. Pochodzące z Bydgoszczy pionierskie projekty obejmują między innymi adaptację miasta do zmian klimatu czy system inteligentnego sterowania retencją zbiornikową.

Tematyka tej konferencji ma fundamentalne znaczenie dla wszystkich polskich miast. Wydarzenie to podkreśla rolę Bydgoszczy jako nowoczesnego miasta, które jest otwarte na wprowadzanie rozwiązań smart. Realizowane tutaj projekty mają istotny wpływ na optymalizację funkcjonowania miasta, zwiększenie bezpieczeństwa oraz poprawę komfortu życia mieszkańców.