Odbudowa mijanki przy przystanku Bydgoszcz Fordon – nowy przetarg PKP Polskie Linie Kolejowe

PKP Polskie Linie Kolejowe (PLK) właśnie zainicjowały proces przetargowy na renowację mijanki przy punkcie zatrzymania w Bydgoszczy Fordon, lokalizowanym na linii kolejowej numer 209. Ta inicjatywa przewiduje również wymianę nawierzchni torowej, co ma na celu poprawę bezpieczeństwa i wydajności podróży. W ramach tego projektu zaplanowano także instalację nowych urządzeń służących do bezpiecznego prowadzenia ruchu na tej linii.

Najistotniejszym elementem projektu jest natomiast budowa nowego przystanku dla pasażerów. To zadanie położone jest na czele listy priorytetów PKP PLK w kontekście tej inwestycji.

Tym samym, PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczęły poszukiwanie odpowiedniego wykonawcy dla tego ambitnego projektu – przebudowy części linii 209, zlokalizowanej w Fordonie. Co więcej, planowane finansowanie przedsięwzięcia pochodzić ma z Krajowego Programu Odbudowy. Jednakże, te środki są w chwili obecnej niedostępne ze względu na blokadę finansową.